Bøger

Jeg er forfatter til flere bogserier, blandt e-bogserien: Mental Sundhed og Resilience på arbejdspladsen, der består af  2 bind, som kan læses uafhængigt af hinanden. Både virksomheder og enkeltpersoner kan have glæde af bøgernes indhold, der er opdelt således, at læseren også kan anvende bøgerne som et opslagsværk.


Derudover har jeg udgivet bogserien: Mental sundhed, Trivsel og Stressforebyggelse, der ligeledes består af 2 bind. Bøgerne udgives som e-bøger og som paperbackbøger. Denne bogserie har sit fokus på, hvad vi selv kan gøre for at styrke vores trivsel i hverdagen og livet.

BOGUDGIVELSER

AutismeRejsen - Guide og coping strategier til forældre til børn med autisme

AutismeRejsen henvender sig til forældre med børn på autismespektret samt til pårørende og fagpersoner, som har en interesse i at forstå og støtte op om forældrenes rolle.

 

AutismeRejsen er et billede på det ofte ukendte og ujævne landskab, som forældrene bevæger sig rundt i, når de har et barn med autisme. En livslang rejse, hvor forældrene typisk vil have gentagne stop i landskabet, når sorgen genaktiveres eller når nye frustrationer og bekymringer melder sig, men hvor der også skal være plads til barnets sejre og de gode oplevelser, da disse giver forældrene fornyet optimisme til den videre rejse.

 

”Fra mine samtaler med forældre til børn med autisme bliver jeg ofte både overrasket og rørt over den styrke, som forældrene udviser, men samtidig ser jeg også forældre, der selv er både udmattede, stressede og i et følelsesmæssigt kaos”

 

At være forældre til et barn på autismespektret er ressourcekrævende, og derfor sættes der i AutismeRejsen ekstra fokus på forældrenes følelsesmæssige egenomsorg ved at stille skarpt på anvendelsen af effektive copingstrategier.


Indhold:

Kort om autisme • Fornægtelse • Vrede • Forhandling • Depression • Skyld • Forvirring • Frustration & håbløshed • Flovhed • Ensomhed • Misundelse • Usikkerhed & frygt • Stress • Accept •Sejre, oplevelser og glæder • Guide til bedsteforældre & pårørende • Fagpersoner & forældresamarbejdet


Anmeldelse af bogen fra en læser:

Som forældre til børn med autisme handler det i høj grad om at kunne navigere i en uforudsigelig dagligdag. Jeg hørte en gang et foredrag af Marianne Norbye de Paoli, hvor hun sagde, at forældre til børn med autisme kan beskrives med, at du kører 130 km/t i 3. spor på en motorvej. I den forkerte retning!

 

Der er derfor i høj grad brug for et særligt ”kørekort”. Et sådant ”kørekort” fik vi ikke, da vores nu 26 årige søn for mange år siden fik diagnosen atypisk autist.

 

Marianne Norbye de Paoli har i bogen autismerejsen skrevet det ”kørekort”, som er en nødvendighed for forældre og pårørende til børn med autisme.  Marianne tager os med af ukendte stier, igennem dale, floder og bakker – igennem den livslange tur i det ukendte landskab, som vi som forældre til børn med autisme har begivet os ud på.

 

En bog, som også kan bruges som opslagsværk i udfordrende hverdagssituationer og som har givet stor forståelse og mening for mig som far til en nu voksen autist at læse.

 

Bjarne Elmelund Nielsen, Lundby

december 2020

Styrk din copingpower

Denne bog henvender sig til alle, som har en interesse i at stå stærkere i hverdagen og i livet. Bogen sætter fokus på, hvordan vi med opmærksomhed om egen coping: kan effektivisere vores copingstil og copingstrategier, kan reducere vores stressrisiko ved at forebygge at nuværende og fremtidige udfordringer bliver ukontrollerbare, kan styrke vores mental sundhed, herunder udvikle større modstandskraft.

 

Med andre ord vi kan udvikle og træne vores COPING POWER.


Indhold:

Hverdagens krav og udfordringer • Selvindsigt - dit personlige værktøj  • Coping - fra tanke til handling  • Problemfokuserede copingstrategier • Positivt vurderende copingstrategier • Trusselsminimerende copingstrategier • Negativt vurderende copingstrategier • Effektive og ineffektive copingstrategier • Styrk din coping power

Introduktion til begreberne på stressagendaen sætter fokus på en række relevante temaer fra stressdebatten herunder hvad stress er, life-balance, ansvar, resilience og mental sundhed.

Bogen kan downloades via nedenstående link - de første 30 dage er GRATIS.


Indhold:

Forskellen på travlhed og stress • Kortvarig og langvarig stress • Stresssymptomer • Stressorer • Life-balance tankegangen • Arbejdsliv og privatliv • Personlighed og ressourcer • Occupational Health Psychology • Mental sundhed & Mentalt velvære • Resilience

Guide til strategisk stressforebyggelse retter opmærksomheden mod, hvad virksomheder rent faktisk kan gøre for at være attraktive arbejdspladser med produktive medarbejdere, der performer uden at det fører til mistrivsel eller stress. Her er styrkelse og mental sundhed i fokus, og der gives både konkrete værktøjer og inspiration. Den effektive stressforebyggelse eller sundhedsstrategi kræver indsatser på både det individuelle-, team- og det organisatoriske niveau samt inddragelse af medarbejderne med et ansvar.

Bogen kan downloades via nedenstående link - de første 30 dage er GRATIS.


Indhold:

Det to-delte ansvar • Strategisk stressforebyggelsesmodel • Forslag & inspiration til primære strategiske indsatser  • Forslag & inspiration til sekundære strategiske indsatser  • Forslag & inspiration til tertiære strategiske indsatser  • Design af de proaktive fokus