Leder og HR supervision

LEDER / HR SUPERVISION - kend og lyt din egen grundtone

Lederen / HR medarbejderen har mange roller at udfylde og forskellige fokusområder at koncentrere sig om. Men én af de roller og ét af de fokusområder, som mange ledere / HR medarbejdere glemmer i den travle hverdag, er sig selv!


Lederen / HR medarbejderen har brug for et personligt frirum, hvor fokus rettes mod den personlige udvikling, på egne ressourcer og på dagligdagens udfordringer. Dette frirum kaldes supervision.

   Formålet med supervision

   Formålet med supervision er at fremme den personlige indsigt, således at lederen / HR medarbejderen bliver bedre i stand til at reflektere over egen rolle, adfærd, handlemuligheder og sit personlige potentiale. Sagt med andre ord: ”Den, der ikke kender sin egen grundtone, kan ikke ”dirigere” et helt orkester” (citat af Søren Kierkegaard).

   Emnerne for supervision kan være mangeartede, da der arbejdes med det, som giver mest mening for den enkelte person, men temaerne er typisk relateret til:


   • Faglige og personlige udviklingsområder
   • Konfliktområder i den enkeltes rolle
   • Brug af personlig indsigt
   • Brug af gennemslagskraft
   • Selvværd og selvtillid
   • Timemanagement
   • Bedre life-balance
   • Motivation
   • Karriere


   Målgruppe:

   Alle kan have glæde af supervision, men det er især relevant for den leder / HR medarbejder:


   • som oplever et stort arbejdspres i hverdagen.
   • som arbejder meget alene i rollen.
   • som har et ønske om en større forståelse af sig selv og sine ressourcer.
   • som ønsker at styrke sin gennemslagskraft.
   • som oplever vanskeligheder med at navigere i rollens mange aspekter.
   • som føler sig utilstrækkelig.
   • som oplever belastningsreaktioner.
   • som har svære relationer.


   Supervision foregår som udgangspunkt ude på lederens / HR medarbejderens egen arbejdsplads og et typisk supervisionsforløb strækker sig oftest over 4-6 måneder. Der skabes et fortroligt dialogforum, hvor lederen / HR medarbejderen trygt kan dele udfordringer, tanker og idéer og hvor vi sammen tager udgangspunkt i konkrete situationer fra hverdagen. Målet er at øge selvindsigt omkring personlighed og ressourcer samt hvorledes den enkelte personb  kan nå de personlige mål, som han eller hun ønsker i sin rolle.