Til sagsbehandlere kommuner og regioner

TIL SAGSBEHANDLERE

Jeg samarbejder med sagsbehandlere fra forskellige kommuner i forhold til samtaler og vejledning til børn, unge og voksen samt familier med udfordringer.

Kontakt mig gerne for at høre, hvordan jeg kan hjælpe, eller læs mere under diagnoser og de forskellige områder, som jeg arbejder med.


FORÆLDRESAMTALER (f.eks. som §11)

Individuelle - og parsamtaler til forældre til børn med diagnoser


SØSKENDESAMTALER

Samtaler til søskende i familier, hvor der er diagnoser eller et handicap


SELVFORSTÅELSES-SAMTALER (f.eks. som §11)

Selvforståelsesforløb til unge/voksne med diagnoser


FAMILIEVEJLEDNING (f.eks. som §52)

Familievejledning til familier med råd og værktøjer til en hverdag med diagnoser


TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE MED KOMMUNER OG REGIONER

Jeg ønsker at etablere et tættere samarbejde med kommuner og regioner med fokus på at styrke fagperson-pårørendesamarbejdet.


Relationen mellem pårørende og de fagpersoner, der er involveret i familien, kan let blive udfordret, idet der er tale om et samarbejde, der foregår i en kontekst med mange følelser involveret og med en høj grad af sårbarhed.


Det fælles mål i relationen og samarbejdet mellem pårørende og fagpersoner bør dog altid være det fælles bedste for borgeren og det stiller derfor store krav til begge parter i forhold til en fælles indsats om at skabe et samarbejde, der indeholder:


  • En høj grad af FORSTÅELSE for hinandens roller
  • En ÅBENHED overfor hinandens perspektiv
  • RUMMELIGHED over for de følelsesmæssige aspekter, der præger situationen


Er I interesset i et samarbejde f.eks. via familierådgivningen eller PPR, eller med supervision på bosteder, er I velkommen til at tage kontakt.

JEG ARBEJDER UD FRA PÅRØRENDE-FAGPERSON-BORGER CIRKLEN. DEN HAR SIT FOKUS PÅ INDSATSER TIL STYRKELSE AF DET GODE SAMARBEJDE, HVOR PÅRØRENDE OG FAGPERSONER HAR TILLID TIL HINANDEN OG KAN SE HINANDEN SOM BETROEDE SAMARBEJDSPARTNERE