Pårørende og fagperson foredrag

FOREDRAG TIL PÅRØRENDE OG FAGPERSONER

Jeg samarbejder gerne med skoler, institutioner og foreninger vedrørende et større fokus på diagnoseområdet - herunder styrkelse af pårørende-rollen.


Er I en skole, institution eller forening, som ønsker at tilbyde forældre- og personalegruppen foredraget AUTISMEREJSEN eller nogle af mine øvrige foredrag, eller har I behov for et foredrag skræddersyet til jeres situation / ønsker, er I meget velkommen til at kontakte mig for at høre nærmere om mulighederne.


Nederst på siden her finder I en nærmere beskrivelse af de forskellige foredrag, som jeg tilbyder.


Da jeg også afholder åbne foredrag via foreninger, vil disse blive annonceret her på siden og ligeledes via NORBYE på de sociale medier.

KOMMENDE ÅBNE FOREDRAG


Torsdag den 25. april, kl. 19.00 - 21.15

NORBYE & Autismeforældre Skælskør inviterer til foredraget: AUTISMEREJSEN


Til forældre/pårørende til børn/unge/voksne medautisme eller andre diagnoser

Til fagpersoner med interesse i autisme.

Sted:

Skælskør bibliotek

Vestergade 4, 4230 Skælskør


Læs mere om foredraget i dette link: FOREDRAG SKÆLSKØR

Køb af billetter til foredraget sker via dette link:

https://tickethero.dk/portal/norbye-vmarianne-de-paoli-norbye/foredraget-autismerejsen


***


Link til evt. pdf materiale fra afholdte foredrag vil være at finde på siden i ca. 7 dage.

SOM VIRKSOMHED /FORENING KAN i OGSÅ STØTTE ET GODT FORMÅL VED AT TILBYDE ET LOKALE OG KAFFE, SÅ SØRGER JEG FOR AT SÆTTE ET FOREDRAG OP OG SAMTIDIG PROMOVERE JERES VIRKSOMHED/FORENING


AUTISMEREJSEN

 Copingstrategier til forældre til

børn & unge med autisme / andre diagnoser

At være forældre til et barn eller ung med autisme stiller store krav til forældrene i hverdagen og ikke mindst til håndteringen af den stress, der følger med, når man har autismen tæt inde på livet.


Foredraget retter sit fokus mod forældrenes egenomsorg, og beskæftiger sig med den følelsesmæssige belastning det er at være forældre til et barn eller ung med autisme. Deltagerne vil blive introduceret for og guidet igennem AUTISMEREJSEN og dets mange dale, floder og bjergtoppe, for at få en større forståelse for de tanker og følelser, der følger med forældrerollen ligesom der vil være en introduktion til forskellige copingstrategier.


AUTISMEREJSEN berører vigtige emner som blandt andet; Sorg, Stress, Frustration og Håbløshed, Vrede, Misundelse, Ensomhed og Skyld etc.


Foredraget vil ligeledes berøre vigtigheden af, at de nære omgivelser støtter op om familien med et barn eller ung med autisme.


Foredraget kan også afholdes med undertitlen "Forældrerejsen", da det er mange af de samme tanker & følelser, som forældre og pårørende til børn med andre handicaps og psykiske lidelser typisk også oplever.


MÅLGRUPPE: 

Forældre til børn og unge med autisme samt pårørende, herunder bedsteforældre, til familier med autisme.


Foredrag / Tema


BLIV KLOGERE PÅ

... Sanseforstyrrelser

Bliv klogere på foredragene sætter fokus på forskellige temaer relateret til barnets autisme. 

Uanset hvilket vidensniveau man i forvejen har om autisme, så kan man altid blive klogere, og forhåbentlig vil foredraget sætte gang i nogle nye refleksioner.


Foredraget retter sit fokus mod de sanseforstyrrelser, som ofte er en følgepåvirkning af barnets autisme.


Foredraget beskæftiger sig blandt andet med emner som gennemgang af sanser, ineffektiv sanseintegration og autisme, hyper- og hyposensitiv, hverdagens mange sanseforstyrrelser samt strategier til hverdagen.


MÅLGRUPPE: 

Forældre til børn og unge med autisme samt pårørende. Fagpersoner.

Foredraget egner sig godt som f.eks. et gå-hjem-arrangement på skoler / institutioner.


Foredrag/tema


BLIV KLOGERE PÅ

... Barnets autisme

Bliv klogere på foredragene sætter fokus på forskellige temaer relateret til barnets autisme. 

Uanset hvilket vidensniveau man i forvejen har om autisme, så kan man altid blive klogere, og forhåbentlig vil foredraget sætte gang i nogle nye refleksioner.


Foredraget retter sit fokus mod forståelsen af autisme, og beskæftiger sig blandt andet med temaer som det historiske perspektiv, autismens symboler og årsager og forekomst af autisme.

Derudover foldes autisme-diagnosen ud og deltagerne guides igennem de følgepåvirkninger, der kan påvirke barnets hverdag.


Bliv klogere på barnets autisme berører vigtige emner som blandt andet; Hvad er autisme? Mentalisering, sammenhængs-forståelse, Eksekutive funktioner, sanse-følsomhed og styrker.


MÅLGRUPPE: 

Forældre til børn og unge med autisme samt pårørende. Fagpersoner.

Foredraget egner sig godt som f.eks. et gå-hjem-arrangement på skoler / institutioner.


Foredrag / Tema


Min anderledes familie

Når en eller flere i en familie har en diagnose, så påvirker det ikke bare dagligdagen, men også familielivet.

I dette foredrag rettes fokus på det at være søskende til en bror/søster med autisme eller en anden udviklings-forstyrrelse.


Formålet er at give søskende en oplevelse af ikke at være alene og at skabe et ”frirum”, hvor fokus er på dem, og hvor der sættes fokus på nogle af de svære tanker og følelser, man kan opleve som søskende, men naturligvis også at italesætte de positive omstændigheder.


Søskende til en søster eller bror med udfordringer og særlige hensyn, kan gå rundt med en masse tanker & følelser, ønsker og spørgsmål, som de måske ikke altid får snakket højt om til andre: 


Hvad betyder det for mig, at min søster eller bror har udfordringer?

Mig og mine forældre

Mig og mine venner

Hvad fortæller andre søskende?

Anderledeshed kan også være godt

Hvordan får jeg fortalt mine forældre hvis jeg har det svært?

Handlestrategier & gode råd


MÅLGRUPPE: 

Foredraget er målrettet søskende og deres forældre. Aldersgruppen er fra 10 år og opefter.


Foredrag / Tema


BLIV KLOGERE PÅ

... Krav, Konflikter & Nedsmeltninger

Bliv klogere på foredragene sætter fokus på forskellige temaer relateret til barnets autisme. 

Uanset hvilket vidensniveau man i forvejen har om autisme, så kan man altid blive klogere, og forhåbentlig vil foredraget sætte gang i nogle nye refleksioner.


Foredraget retter sit fokus mod den hverdag, som mange forældre til børn og unge med autisme oplever - en hverdag med en høj grad af pres og stress, et ofte forhøjet konfliktniveau og dertilhørende nedsmeltninger hos barnet/den unge.


Foredraget beskæftiger sig med emner, som krav og triggere, konflikt-forebyggelse og -håndtering, stress-sårbarhed, nedlukninger og ned-smeltninger samt strategier til hverdagen.


MÅLGRUPPE: 

Forældre til børn og unge med autisme samt pårørende. Fagpersoner.

Foredraget egner sig godt som f.eks. et gå-hjem-arrangement på skoler / institutioner.


Foredrag / Tema


pårørende-fagperson samarbejdet

Pårørende-fagperson samarbejdet er ikke altid lige nemt, ford et er et samarbejde med mange følelser involveret og hvor dilemmaer let kan opstå.


Formålet er at sætte fokus på pårørende-fagperson-borger triaden, og med en forståelse af pårørenderollen, og hvad der kan opleves som svært i mødet med de pårørende. 

Derudover at belyse emner som pårørendeinddragelse, pårørendesyn, perspektivskifte fra fastlåshed til nysgerrighed, kommunikation samt hvordan der kan arbejdes med samarbejdet både forebyggende og når der opstår udfordringer.


MÅLGRUPPE: 

Foredraget er målrettet fagpersoner.