Bekymringer

TENDENS TIL BEKYMRINGER, FASTLÅSTE TANKESÆT OG TANKEMYLDER

Jeg tilbyder individuelle samtaler med fokus på at hjælpe dig med at få styr på dine tanker.


I løbet af en dag opstår der hos os hver især mange tanker - såvel positive, neutrale og negative tanker. Hvordan vi forholder os til vores tanker har stor betydning for vores velbefindende. Er vi i stand til at slippe tanken? Sætter tanken gang i bekymringer? Blander tanken sig med andre tanker og bliver til et stort tankemylder i vores hoved? etc.


Bliver vores tanker til bekymringer og tankemylder sætter det sit præg på vores følelser og adfærd, og med risiko for at  påvirke vores trivsel negativt. Men ved hjælp af samtaleterapi, hvor jeg sammen med dig skaber opmærksomhed om dine fastlåste tankemønstre, vil du få indsigt og kognitive copingstrategier til at bryde med din tendens til bekymring og tankemylder.


KONTAKT MIG GERNE, HVIS DU ØNSKER HJÆLP TIL AT BRYDE MED FASTLÅSTE TANKEMØNSTRE OG BEKYMRINGER I DIT LIV