Individuel og gruppe supervision

INDIVIDUEL & GRUPPE SUPERVISION 

Jeg er nysgerrig på relationer i familier og motiveres af at bringe børn og familier i trivsel og udvikling. En vigtig del af min tilgang er derfor også inddragelsen af de fagpersoner, der er omkring den enkelte familie og barn. Jeg tilbyder derfor individuel og gruppe supervision samt undervisning af personalegrupper på skoler, institutioner og bosteder, der arbejder med diagnoser i deres hverdag.


  • Individuel og gruppe supervision af det pædagogiske personale i forhold til borger (barn/ung/voksen), team- og pårørendesamarbejdet: Lærerteams og personalegrupper, der arbejder med børn/unge/voksne med diagnoser, har brug for dels et personligt frirum, hvor fokus rettes mod egne ressourcer og trivsel,og  dels på dagligdagens udfordringer.


  • Kompetenceudvikling af personalegrupper: At skabe individuel såvel som team refleksion over egen rolle, adfærd og handlemuligheder samt at formidle generel viden om emner og temaer relateret til især ASF. Derudover at yde faglig sparring i forhold til konkrete cases i teamet samt fremme af fagperson-pårørendesamarbejdet.Tilknyt mig gerne som jeres psykologiske konsulent med ugentlig / månedlig fast rådgivning af jeres teams.

      KONTAKT MIG GERNE, HVIS I ØNSKER RÅDGIVNING TIL JERES MEDARBEJDERE / TEAMS