Team udvikling

TEAMPUDVIKLING - styrker teamets kendskab til egne og fælles ressourcer

Ligesom individer har stærke og svage sider, så har teams / grupper det også. I mit arbejde med teams inddrages ofte teamportrætter, der kan fortælle om teamets fælles karakteristika, som giver gruppen dens styrke og dens svagheder.


Der skabes blandt andet indsigt om stressniveau og resilience i gruppesammenhæng, samt hvordan teamet bruger og støtter hinanden. Ligeledes kan teamet få en større forståelse om individuelle og fælles ressourcer  samt  viden om  gældende temaer, der enten styrker eller begrænser teamet i dets adfærd.


Det kunne for eksempel være temaer som: 


  • Kommunikation

  • Gruppekulturen
  • Social støtte, repsekt & tillid

  • Stresshåndtering

  • Forandringsvillighed

  • Håndtering af usikkerhed og forandringer


Alle ovennævnte temaer kan også afholdes som workshop-sessioner.

Teamudvikling er især velegnet til disse målgrupper:


  • Styrkelse af travle  teams, fx. projektteams.


  • Teams /afdelinger med mistrivsel eller en usund arbejdsadfærd.


  • Teams, som har en forhistorie med et eller flere stress-tilfælde.