Stressmentor

STRESSMENTOR - hjælper med at få sat ord på de svære følelser & tanker samt skaber dialog

Behandling af stress er ikke et hurtigt fix! Når en medarbejder rammes af stress, ender det måske med en sygemelding, og selvom  medarbejderen får det bedre, så har mange medarbejdere stresssymptomer, når de vender tilbage til arbejdet. Dette faktum overser desværre mange stressramte medarbejdere - men også virksomheder.


Ofte har medarbejderen et behov for at vise, at vedkommende nu er tilbage igen, og især bevise, at han eller hun er i stand til at magte arbejdsopgaverne på samme måde som før, uden at der skal tages hensyn. Denne overvurdering af egne evner kan dog have et uheldigt udfald for den enkelte medarbejder. Derfor er det  vigtigt, at medarbejderen får nogle konkrete mentale værktøjer, der kan danne grundlag for en  fremadrettet stressforebyggende adfærd. 


Når stress rammer en medarbejder, så har det også en effekt på dels lederen og dels  resten af teamet, derfor er det ligeledes væsentligt, at der er indsatser, som kan støtte lederen og teamet. En stressmentor kan hjælpe både medarbejderen, teamet og lederen godt på vej.

Stressmentor-indsatsen er især velegnet til disse målgrupper:.


  • Stressmentor til medarbejderen i opstartsfasen: Indsatsen med at tilknytte en stressmentor i opstartsfasen efter en eventuelt sygemelding giver medarbejderen sparring og støtte til at komme godt i gang i forhold til  tanker og udfordringer, samt med hjælp til at få skabt en ny sund adfærd i hverdagen.


  • Stressmentor til lederen, der har en  stressramt medarbejder Det kan være svært som leder at  finde ud af, hvordan  man skal agere overfor den stressramte. Mange virksomheder har en  stresshåndteringspolitik med praktiske retningslinjer, men når det kommer til den mere følelsesmæssige del, så afhænger det af lederens personlige kompetencer, og her kan en stressmentor fungere som en god sparring til lederen i hele processen.


  • Stressmentor til  teamet: Når et team  oplever, at en af deres kollegaer rammes af stress, har det ofte flere effekter. Gruppedynamisk sker der noget, når en medarbejder træder ud af teamet enten i form af en sygemelding eller i form af  en anden rolle fx. tilpassede hensyn. Men der sker også noget gruppedynamisk, når  medarbejderen skal inkluderes igen i teamet efter fx. en sygemelding. Disse gruppedynamiske processer kan være vanskelige at håndtere ikke blot for lederen eller  teamet, men også for den enkelte medarbejder - men  det er dog væsentligt for alles trivsel, at  der skabes opmærksomhed omkring dette, hvilket stres mentoren kan bidrage med.