Selvværd

SELVVÆRD

Jeg arbejder kognitivt med selvværdsudfordringer i forhold til at give dig et mere nuanceret selvbillede.


Selvværd er din egen oplevelse af værdi som person, og det udspringer af din selvforståelse, din kærlighed til dig selv og din selv-accept. Det er med andre ord din oplevelse af hvem du er, og altså ikke hvad du kan, der hænger sammen med din selvtillid.


Dit selvværd er baseret på de oplevelser og erfaringer, du har haft gennem livet, det være sig familieerfaringer, livsvilkår eller mødet med andre mennesker, som alle er med til at forme din værdiansættelse. Derfor er det også vigtigt, når du arbejder med dit selvværd, at du finder frem til hvilke negative erfaringer, der har ført til din selvtvivl, usikkerhed eller selvkritik.


Har du lavt selvværd, så vil du opleve at du ofte havner i en følelse af at være værdiløs, og du forsøger måske hele tiden at tilpasse dig andre på bekostning af egne behov. Det kan have store konsekvenser for dit liv, og et lavt selvværd kan eksempelvis blive gevaldigt udfordret i forbindelse med udfordringer eller pressede og stressede situationer, hvor du hurtigere vil betvivle dig selv og opleve meningsløshed.


Gennem samtale hjælper jeg dig med at bryde din indre fortælling og fremme de positive tanker, og giver dig mulighed for at skabe en ny selvforståelse og selv-accept af hvem du er som person, og den værdi som du har. 

KONTAKT MIG GERNE, HVIS DU ØNSKER HJÆLP TIL ET STYRKET SELVVÆRD