Ledermoduler

LEDERMODULER - godt lederskab handler om at skabe følgeskab

Ledermodulerne er skræddersyet til træning af ledergrupper og teams i specifikke mentale værktøjer samt læring for at styrke gruppens samlede indsigt.  Der arbejdes med specifikke områder i lederens personlighed samt påvirkningen i lederens omgivelser. 

Temaerne, der arbejdes med, kan eksempelvis være relateret til: 


 • Styrkelse af personlig indsigt
 • Blokerende tankesæt
 • Brug af gennemslagskraft
 • Kommunikation & motivation
 • Håndtering af forandringer
 • Konflikthåndtering
 • Stressforebyggelse og stresshåndtering
 • Effektivisering af coping strategier
 • Resilient tænkning

Formålet med ledermodulerne er med andre ord at sikre, at  lederne er klædt på til at navigere i en foranderlig hverdag og med forskellige typer af medarbejdere, hvilket indebærer fokus på egen adfærd, stressforebyggelse samt håndtering af medarbejders tegn på mistrivsel og belastningsreaktioner. Endvidere at styrke den enkelte leders selvindsigt omkring egne ressourcer, for hvis ikke lederen selv ved, hvordan han/hun fungerer, så bliver vedkommendes lederstil et resultat af dette.


Ledermodulerne er især velegnet til  disse målgrupper:


 • Ad-on til jeres eksisterende lederudviklingsprogram.


 • Personlig udvikling af mellemledere.


 • Styrkelse af projektledere.