Arbejdsmiljø

ARBEJDSMILJØ -  værktøjer til trivsel

Jeg tilbyder forskellige former for workshops med udgangspunkt i en række spændende temaer og med mulighed for, at deltagerne kan tilegne sig viden, men også få konkrete værktøjer med sig hjem fra den enkelte workshop. Alle workshops består typisk af en blanding af teori, refleksion og gruppeøvelser.


Se eksempler på forskellige workshops i nedenstående eller kontakt mig for at drøfte jeres behov og få tilsendt materiale på relevante workshops. 


Om der skal være tale om en heldagsworkshop eller en halvdags/mini-workshops er helt op til jer. Workshoppen skræddersyes til jeres behov med hensyn til indhold og tid.

Eksempler på workshops:


 • Hvorfor reagerer vi som vi gør i krisesituationer? Hvad er en krise? Krisens forløb. Kriseværktøjer. Bliv klogere på åbenbare og skjulte krisereaktioner. Hvorfor vi reagerer forskelligt, og hvad omgivelserne kan gøre for en person, der er i krise, etc.


 • Konflikthåndtering og forebyggelse. Introduktion til konflikttrappen. Den konfliktoptrappende og nedtrappende dialog. Hvilke følelser og spændinger kan vi støde på i en konfliktsituation. Forståelse af andres motiv og adfærd. Hvad er vores egne konfliktknapper? Forskellige typer af konflikthåndteringsstile. Hvad kan vi gøre for at forebygge konflikter? etc.


 • Stå stærkere, når forandringens vinde blæser. Om viljen til forandring. Hvad sker der med os i en forandringssituation? Hvilke psykologiske mekanismer sættes igang i forandringssituationer? Hvordan oplever og reagerer vi forskelligt? Hvornår bliver vi ramt af forandringsangst - og hvad gør vi ved den? etc.


 • Hvad kan du gøre for at styrke din life-balance? Introduktion til Life-balance modellen. Ydre og indre stressorer i vores hverdag. Håndtering af krav, usikkerhed og forandringer. Styrkelse af os selv og vores mentale velvære til at håndtere hverdagens mange krav og roller. Prioriteringer og ambitioner. Tidsoptimisme, tidspessimisme og tidsrealisme. Stressbeskyttende og stressfremkaldende faktorer.


 • Effektive copingstrategier til en travl hverdag. Hvad indeholder coping begrebet? Introduktion til forskellige mentale copingstrategier, herunder coping processen og effektivisering af strategier. Coping og tankemønste - herunder hvordan vi kan minimere, at fastlåste tankemønstre hæmmer vores virke i hverdagen? etc.


 • Bliv klogere på stress og effektiv stressforebyggelse. Hvad er stress? Hvad er travlhed? Forståelse af trivselsskalaen og hvordan den kan bruges af både leder og medarbejder. Belastningssymptomer hos individet og i teamet. Hvad skal vi være opmærksomme på? Spørgeteknikker - hvordan tager vi dialogen om trivsel & stress? Hvordan hænger vores personlighed sammen med, hvordan vi vurderer og håndterer usikkerhed og forandringer? etc.


 • Styrk jeres resilience og stå stærkt i hverdagen. Hvad er resilience og hvad er robusthed? Hvordan kan vi styrke resilience individuelt og i teamet.

  Introduktion af teknikker og øvelser til at styrke og udvikle resilience. Hvilke redskaber er vigtige i en resilience toolbox? etc.


 • Train the train workshops målrettet HR eller arbejdsmiljøgruppen i deres arbejde og fokusIntroduktion til begreberne på stressagendaen og mental sundhed. Bliv bedre til at spotte tegn på mistrivsel eller stress og til at tage dialogen herom. Få konkrete redsskaber til brug i HR eller arbejdsmiljørollen, etc. 


 • Styrk trivselskommunikationen. Hvad er den sunde dialog? Hvornår og hvordan tager vi dialogen om det, som måske synes svært? Forstå og reager i tide på tegnene på mistrivsel, belastninger og stress. Hvordan styrker vi vores kommunikation til at have fokus på arbejdsglæde, motivation og energigivende opgaver, etc.


Workshops er især velegnet til disse målgrupper:


 • Medarbejderhold 
 • Udvalgte teams / afdelinger
 • Ledere
 • HR
 • Arbejdsmiljøgruppen