Psykologisk coaching

PSYKOLOGISK COACHING SAMTALER - ta' pulsen i hverdagen

Midt i hverdagens travlhed er det ikke altid vi får stoppet op og mærket efter, hvordan vi egentlig har det og trives - men selvom "hamsterhjulet kører derudad med fuld fart" og vi måske synes, at vi trives, så er det alligevel vigtigt, at vi tager pulsen engang imellem.


Formålet med psykologisk coaching er at sætte fokus på det/de individuelle temaer, som den enkelte leder eller medarbejder har behov for at drøfte. Det kan eksempelvis være:


 • Oplevelsen af travlhed
 • Tegn på mistrivsel
 • Udfordringer med en fornuftig life-balance
 • Besvær med at få prioriteret hverdagens opgaver
 • Fastlåste tankemønstre og bekymringer
 • Evnen til at kunne sige fra
 • Konflikthåndterings
 • Selvværd og selvtillid


  Psykologisk coaching er især velegnet til disse målgrupper: 


  • Til alle, som måtte have behov for personlig sparring i forhold til fx. arbejdsvaner og -mønstre, styrkelse af selvindsigt, motivation og engagement, trivsel, etc.


  • Til nye ledere det første ansættelsesår fx. med en samtale hver 2. måned  for at sikre en god  opstart  og fastholdelse. Uanset om man har været leder i få år eller har en lang lederkarriere bag sig, så kræver det altid ekstra ressourcer at starte på en ny arbejdsplads.


  • Til yngre nye ledere for at sikre den rette balance mellem ambitioner og prioriteringer, så der grundlægges en fornuftig life-balance og adfærd på et tidligt tidspunkt af den unge leders arbejdsliv.


  NORBYE tilbyder forskellige muligheder indenfor psykologisk coaching:


  • Psykologiske coaching samtaler
  • Ressourceforløb
  • Stressreduktionsforløb