Privatlivsbeskyttelsespolitik

Privatlivsbeskyttelsespolitik

EU´s databeskyttelsesforordning og den danske databeskyttelseslov trådte i kraft den 25. maj 2018. I den forbindelse har vi opdateret vores privatlivsbeskyttelsespolitik for, hvordan vi håndterer person- og kundeoplysninger. Overordnet set anvender vi dine personlige data for at kunne opfylde vores aftaler med dig og for at kunne yde dig den bedst mulige psykologiske rådgivning. Du kan læse mere herom i nedenstående privatlivsbeskyttelsespolitik.


Denne privatlivsbeskyttelsespolitik er udarbejdet ud fra lovkrav i forhold til persondataforordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Hvis du har spørgsmål hertil, er du meget velkommen til at rette henvendelse.


Kontaktoplysninger:

Firma: NORBYE

Kontaktperson: Marianne Norbye de Paoli

CVR: 36329599

Telefonnr.: 60537060

Mail: mail@norbye.dk 

Website: www.norbye.dk


Dataansvar – Vi tager din databeskyttelse alvorligt

Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler og beskytter dine data bedst muligt. NORBYE er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.


Databehandling - vi sikrer fair databehandling

Når vi beder dig om at stille dine persondata til rådighed for os, oplyser vi dig om, hvilke data vi behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata. Vi anvender data om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores tjenester samt i vores kontakt med dig.


De data, vi anvender, omfatter:

  • Almindelige persondata
  • CPR-nummer, såfremt det er nødvendigt
  • Følsomme data i relation til journalføring/noter fra samtaleforløb

 

Vi indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål:

  • I forbindelse med samtaleforløb og journalføring/noter, samt opbevaring af dine oplysninger
  • I forbindelse med testning og assessment.
  • Administration af din relation til os


Vi indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til vores indsamling, behandling og opbevaring af dine data.


Samtykke - Vi indhenter dit samtykke

Når dine data anvendes i forbindelse med tests- og assessmentsystemer, agerer NORBYE i rollen som databehandler, testleverandøren som dataansvarlig, og dig som klient/kunde som dataejer. For at sikre, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen, er det vigtigt, at du har givet dit samtykke i form din underskrift forinden på en databehandlingsaftale mellem NORBYE og dig.

NORBYE har ligeledes etableret databehandlingsaftaler med de test- & assessmentleverandører, der anvendes.


Vi videregiver ikke persondata til andre aktører, med mindre det er aftalt med dig og du har givet dit samtykke til det.


Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at tage kontakt.