Velkommen

MENTALT VELVÆRE & ROBUSTHED

PÅ ARBEJDSPLADSEN

Vi lever i en verden som er i konstant forandring, og det er derfor vigtigt, at virksomheder kan imødekomme udfordringer og forandringer, men lige så vigtigt, at vi som individer også kan udvise forandringsparathed uden stress.

Med det voksende fokus, der er på stress og øvrige helbredsproblemer i samfundet, er virksomheder i højere grad begyndt at se på, hvordan der kan arbejdes ikke blot med stressforebyggelse, men ligeledes hvordan medarbejdernes robusthed og mentale velvære kan styrkes, for dermed at stå med en stærk forandringsparat organisation.

Idéen bag NORBYE er at tilbyde sundhedspsykologiske ydelser med fokus på forebyggelse af stress samt styrkelse af robusthed og mentalt velvære, der alle er områder inden for Occupational Health Psychology.

 

NYHED: NORBYE har udgivet e-bogserien: Mentalt velvære og robusthed på arbejdspladsen.

PROFESSIONALISME

 

Et højt niveau af professionalisme og etisk integritet.

 

RELATIONER

 

Langvarige relationer baseret på gensidig tillid og engagement.

KUNDENS BEHOV

 

Tilpasning af ydelser til de enkelte kunders specifikke behov.

BRED ERFARING

 

Bred erfaring og veldokumenenterede assessmentværktøjer og metoder.

STRESSFOREBYGGELSE

KRÆVER MEDANSVAR

Effektiv stressforebyggelse handler om synliggørelse af det todelte ansvar. Virksomheden har et ansvar for at tilbyde sunde og fornuftige arbejdsbetingelser, strukturer og rammer, men medarbejderen har ligeledes et ansvar for at udvikle en adfærd med sunde vaner for at opnå en bedre life-balance.

NORBYE er en konsulentvirksomhed, der arbejder med temaer relateret til arbejdsliv samt balancen mellem privat- og arbejdslivet.

Læs mere ...

NORBYE fokuserer på skræddersyede sundhedspsykologiske

strategier, der er med til at skabe individuel, team og organisatorisk robusthed.

Læs mere ...

NORBYE anvender en række dybdegående assessmentværktøjer som en del af værktøjskassen.

Læs mere ...

NORBYEs tilgang er baseret på Occupational Health Psychology, hvilket er nærmere beskrevet i relevante bøger og links.

Læs mere ...

NORBYE tager jævnligt aktuelle temaer op til drøftelse i form af nyhedsbreve. Temaerne relaterer sig typisk til performance, stress, robusthed og mentalt velvære.

Læs mere ...

NORBYE samarbejder med en række kunder om udførelsen af såvel store som små opgaver indenfor udvikling af de menneskelige ressourcer.

Læs mere ...

KONTAKT NORBYE

Kontakt NORBYE for en uforpligtende snak om mulighederne for dig eller din virksomhed.

NORBYE

Horsemosevej 11

DK-4100 Ringsted

Cvr: 36329599.

 

Mobile: +45 6053 7060

E-mail: mail@norbye.dk

FØLG NORBYE

Følg NORBYE på de sociale medier

Copyright © All Rights Reserved