Psykologisk rådgivning og supervision

PSYKOLOGISK RÅDGIVNING & UNDERVISNING

Jeg er nysgerrig på relationer i familier og motiveres af at bringe børn og familier i trivsel og udvikling. En vigtig del af min tilgang er derfor også inddragelsen af de fagpersoner, der er omkring den enkelte familie og barn. Jeg tilbyder derfor psykologisk rådgivning samt undervisning af personalegrupper på skoler og institutioner, der arbejder med autisme i deres hverdag.


 • Supervision og vejledning af det pædagogiske personale i forhold til elever, team- og forældresamarbejdet: Lærerteams og personalegrupper, der arbejder med børn og unge med udfordringer som autisme, har brug for dels et personligt frirum, hvor fokus rettes mod egne ressourcer og trivsel,og  dels på dagligdagens udfordringer.


 • Kompetenceudvikling af personalegrupper: At skabe individuel såvel som team refleksion over egen rolle, adfærd og handlemuligheder samt at formidle generel viden om emner og temaer relateret til autismespektret. Derudover at yde faglig sparring i forhold til konkrete cases i teamet samt fremme af fagperson-forældresamarbejdet. • Helhedsorienterede familieindsatser: Forældresamtaler og vejledning af forældre i forhold til forældrenes ressourcer, familiens trivsel samt råd og vejledning i forhold til konkrete strategier i forhold til barnets adfærd og trivsel i hverdagen.Tilknyt mig gerne som jeres psykologiske konsulent med ugentlig / månedlig fast rådgivning af jeres teams.

   KONTAKT MIG GERNE, HVIS I ØNSKER RÅDGIVNING TIL JERES TEAM

   NORBYE

   Horsemosevej 11, DK-4100 Ringsted

   Telephone: 60537060 - E-mail: mail@norbye.dk

   Cvr: 36329599


   SKYPE: mariannedepaolinorbye

   Linkedin: MarianneNorbyedePaoli / NORBYE

   Facebook: NORBYE


   Copyright (C) All Rights Reserved