Metoder

METODER

Jeg anvender en række forskellige metoder i mit fokus på og arbejde med autisme. Nedenstående er derfor blot en kort introduktion til nogle af disse metoder, som indgår i min tilgang.


Low arousal

Low Arousal er en tilgang til konflikthåndtering og stressreduktion. Metoden benævnes på dansk ofte som Rogivende Pædagogik og Ikkekonfronterende Pædagogik.

De 4 hjørnesten i low arousal er:

 

 1. undgå straffende konsekvenser og sanktioner i forhold til personens adfærd
 2. arbejde med selvrefleksion
 3. skabe positive relationer til personen
 4. håndtere den udfordrende adfærd gennem for eksempel (Uhrskov, 2012) kravnedsættelse,rolig og lav stemmeføring og neutralt kropssprog.


  De 10 H'er

  De 10 H'er skaber tydelige rammer og struktur i hverdagen:

  Hvad skal jeg lave? Hvorfor skal jeg lave det? Hvordan skal jeg lave det? Hvor meget skal jeg lave? Hvor længe skal jeg lave det? Hvornår skal jeg lave det? Hvor skal jeg lave det? Hvem skal jeg lave det sammen med? Hvad skal jeg bagefter?


  Sensoriske profiler

  Sanseintegration er et vigtigt område at belyse og forstå, hvad enten man selv er sanseudfordret eller er fagperson eller pårørende til én som er sansefølsom. Jeg udarbejder sanseprofiler og bruger værktøjet Sensory Profile.


  T-A-K princippet

  T-A-K princippet henviser til 3 vigtige fokus- og læringsområder for barnets trivsel og udvikling:

  • TRYGHED: Barnet skal føle sig fysisk-, følelsesmæssig- og social tryg.
  • ACCEPTERET: Barnet skal føle sig forstået, værdsat og respekteret.
  • KOMPETENT: Barnet skal føle sig kompetent i mødet med andre, i udførelsen af aktiviteter og i håndteringen af egen usikkerhed.


  Stress-sårbarhedsmodellen

  Fokus på afdækning af og forståelse for barnets grundlæggende stress og den situationelle stress, der kan opstå i løbet af en dag.

  Vi kan ikke altid være på forkant med situationelle stressorer, men ved at minimere barnets grundlæggende stress, som f.eks. søvnforstyrrelser og sanseforstyrrelser, kan der skabes en stærre daglig "buffer" hos barnet. 

  SAMTALE VÆRKTØJER

  Jeg anvender forskellige metoder i samtaleterapien, men er særligt inspireret af kognitiv terapi.


  Kognitiv samtaleterapi

  I den kognitive terapi arbejder jeg sammen med den enkelte om at undersøge, udfordre og omstrukturere fastlåste eller negative tankemønstre (f.eks. bekymringer, selvbebrejdelser, negativ coping, etc.) for at skabe en indre ro og styrke de mentale vaner.


  FIT - Feedback Informed Treatment

  Jeg anvender FIT metoden i samtaleterapien, hvor den enkelte ved samtalens start giver en tilbagemelding på, hvordan det er gået siden sidste samtale i fht. sig selv, sine relationer, den sociale & psykiske velbefindende. Ligeledes vurderes samtalen ved sin afslutning.