Forældrekurser

FORÆLDREKURSER

Forældrekurser kan bookes som enkeltstående arrangementer eller som en forlængelse efter afholdelse af foredraget "AUTISMEREJSEN"


Forældrekurserne henvender sig til forældre, der har børn med en diagnose på autismespektret. At være i stand til at passe på sig selv i forældrerollen, fremme trivslen, bearbejde de mange tanker og følelser, samt håndtere det konstante pres og stress i dagligdagen, er vigtige elementer i denne ressourcekrævende forældrerolle.


Forældrekurserne er derfor velegnede til at sætte fokus på specifikke temaer relateret til forældrerollen.


Nedenstående forældrekurser skal ses som inspiration - indholdet og temaer kan naturligvis skræddersyes til jeres behov. Kurserne vil give mulighed for, at deltagerne kan erfaringsudveksle undervejs.

   KONTAKT MIG GERNE, HVIS I ØNSKER AT BOOKE ET FORÆLDREKURSUS

   STRESS-REDUKTIONS KURSUS

   På dette kursus bliver deltagerne blandt andet introduceret til følgende emner:


   • Forståelse af begrebet mental sundhed. Viden om mistrivsel, belastningsreaktioner og stress.
   • Forældrenes handlemuligheder i forhold til forebyggelse & håndtering af mistrivsel og stress.
   • Coping processen og effektivisering af coping strategier til en anderledes forældrerolle.
   • Forståelse for fastlåste tankemønstre, der kan hæmme forældrenes trivsel i hverdagen.
   • Hvilke værktøjer har forældrene brug for i deres egen Trivselsværktøjskasse?   SORGBEARBEJDNINGS KURSUS

   På dette kursus bliver deltagerne blandt andet introduceret til følgende emner:


   • Forståelse af det følelsesmæssige tab hos forældre, som har et barn med særlige udfordringer.
   • Viden om krise, den cykliske sorg og forskellige individuelle belastningsreaktioner.
   • Sorgbearbejdningsprocessen og hvordan forældrene kan finde styrke til at bevæge sig videre.
   • Forskellige coping strategier til håndtering af sorgen i hverdagen, herunder aktivering af ny sorg.
   • Hvordan kan forældrene lære at leve med sorgen og have en meningsfuld hverdag?