Teamportrætter

TEAMPORTRÆTTER - styrker teamets kendskab til egne og fælles ressourcer

Teamportrættet er et ad-on tiltag til enten SundhedsProfilen eller RessourceProfilen, for ligesom individer har stærke og svage sider, så har teams / grupper det også. Teamportrættet fortæller om de fælles karakteristika, som giver gruppen dens styrke og dens svagheder.


Der skabes blandt andet indsigt om stressniveau og resilience i gruppesammenhæng, samt hvordan teamet bruger og støtter hinanden. Ligeledes kan teamet få en større forståelse om individuelle og fælles ressourcer  samt  viden om  gældende temaer, der enten styrker eller begrænser teamet i dets adfærd.


Det kunne for eksempel være temaer som: 


  • Kommunikation

  • Gruppekulturen
  • Social støtte, repsekt & tillid

  • Stresshåndtering

  • Forandringsvillighed

  • Håndtering af usikkerhed og forandringer


Teamportrættet er især velegnet til disse målgrupper:


  • Styrkelse af travle  teams, fx. projektteams.


  • Teams /afdelinger med mistrivsel eller en usund arbejdsadfærd.


  • Teams, som har en forhistorie med et eller flere stress-tilfælde.


JA TAK, vi vil gerne vide mere.


Hør mere om Teamportrætter og hvordan I kan arbejde med disse i jeres organisation.