SundhedsProfil

SUNDHEDSPROFILEN - forebyg stress og styrk trivslen

SundhedsProfilen er et effektivt online værktøj til at måle, udvælge og planlægge sundheds- og trivselsindsatser i jeres virksomhed. Den stiller skarpt på den enkelte medarbejders sundhed og ressourcer samt på virksomhedens overordnede sundhed.


SundhedsProfilen kan anvendes FØR, UNDER eller EFTER en fokusperiode på fysisk, psykisk og social trivsel. 


Den enkelte leder og medarbejder får med udarbejdelsen af SundhedsProfilen viden, en personlig handlingsplan samt én pulsmåler bestående af mentale værktøjer til at forstå og arbejde med sin egen trivsel.


I som virksomhed får med udarbejdelsen af SundhedsProfilen viden og værktøjer til at prioritere og tilrettelægge målrettede trivselsindsatser.

SundhedsProfilen stiller skarpt på følgende områder:


 • Oplevelse af krav indenfor de sidste 3 måneder 
 • Kost
 • Motion
 • Søvn
 • Helbredsbeskyttelse
 • Rygning / alkohol
 • Psykisk trivsel, herunder oplevelsen af kontrol og indflydelse i egen hverdag
 • Social trivsel
 • Foretrukne copingstrategier


SundhedsProfilen er især velegnet til disse målgrupper:


 • Til den enkelte leder og medarbejder, der ønsker en kortlægning af egen sundhedsprofil. 


 • Styrkelse af de individuelle og fælles ressourcer i teams. Velegnet til styrkelse af travle teams, eller til teams, som har en forhistorie med et eller flere stress-tilfælde.


 • Som en organisatorisk indsats for at kunne prioritere målrettede trivselsindsatser.


Kontakt NORBYE for at høre nærmere om SundhedsProfilen og de muligheder den kan give jer og få eventuelt tilsendt et prøve-eksemplar samt informationsmateriale.

NORBYE

Horsemosevej 11, DK-4100 Ringsted

Telephone: 60537060 - E-mail: mail@norbye.dk

Cvr: 36329599


SKYPE: mariannedepaolinorbye

Linkedin: MarianneNorbyedePaoli / NORBYE

Facebook: NORBYE


Copyright (C) All Rights Reserved