RessourceProfil

RESSOURCEPROFIL - et unikt udviklingsværktøj til styrket indsigt

I en travl hverdag er det vigtigt, at vi er i stand til at performe og samtidig værne om vores helbred, så vi kan blive ved med at præstere. Der er ingen hurtig løsning til dette mål, derimod kræver det en god portion selvindsigt og et konstant fokus, hvis vi skal være i stand til at håndtere udfordringer og forandringer uden, at det fører til mistrivsel hos os selv og i vores omgivelser.


RessourceProfilen giver en selvindsigt, der kan omsættes i dagligdagen, og med dens feedback, opmærksomhedspunkter samt personlige udviklingsplan giver den lederen og medarbejderen mulighed for at skabe en positiv ændring i egen adfærd.

RessourceProfilen stiller skarpt på følgende områder:


 • Stressfølsomhed
 • Tendens til bekymring og pessimisme
 • Introversion og ekstroversion
 • Personlige grænser og evnen til at kunne sige fra
 • Arbejdsstil
 • Oplevelse af krav indenfor de sidste 3 måneder 
 • Fysisk sundhed
 • Psykisk trivsel, herunder oplevelsen af kontrol og indflydelse i egen hverdag
 • Social trivsel
 • Foretrukne copingstrategier


RessourceProfilen er især velegnet til disse målgrupper:


 • Til ledere og medarbejdere, som ønsker at stå stærkere i egen hverdag ved at få belyst individuelle udviklingstemaer og få psykologisk coaching og værktøjer til at skabe en positiv ændring.


 • Udvikling af sund lederadfærd til ledere med personaleansvar. Velegnet til både erfarne og yngre ledere, eller som en del af udviklingen af ledergrupper.


 • Effektiv og hurtig hjælp til medarbejdere, som ønsker et sundere arbejdsmønster. Velegnet til f.eks. medarbejdere med et begyndende usundt arbejdsmønster eller som et individuelt medarbejderudviklingstilbud.

JA TAK, vi vil gerne vide mere.


Hør mere om RessourceProfilen og de muligheder den kan give jer og få evt. tilsendt et prøveeksemplar samt infomateriale