Bøger

Jeg er forfatter til flere bogserier, blandt e-bogserien: Mental Sundhed og Resilience på arbejdspladsen, der består af  2 bind, som kan læses uafhængigt af hinanden. Både virksomheder og enkeltpersoner kan have glæde af bøgernes indhold, der er opdelt således, at læseren også kan anvende bøgerne som et opslagsværk.


Derudover har jeg udgivet bogserien: Mental sundhed, Trivsel og Stressforebyggelse, der pt. består af et bind, men hvor bind nummer 2 forventes at komme i september/oktober 2020. Bøgerne udgives som e-bøger og som paperbackbøger.

Denne bogserie har sit fokus på, hvad vi selv kan gøre for at styrke vores trivsel i hverdagen og livet.

BOGUDGIVELSER

Styrk din copingpower

Denne bog henvender sig til alle, som har en interesse i at stå stærkere i hverdagen og i livet. Bogen sætter fokus på, hvordan vi med opmærksomhed om egen coping: kan effektivisere vores copingstil og copingstrategier, kan reducere vores stressrisiko ved at forebygge at nuværende og fremtidige udfordringer bliver ukontrollerbare, kan styrke vores mental sundhed, herunder udvikle større modstandskraft.

 

Med andre ord vi kan udvikle og træne vores COPING POWER.


Indhold:

Hverdagens krav og udfordringer • Selvindsigt - dit personlige værktøj  • Coping - fra tanke til handling  • Problemfokuserede copingstrategier • Positivt vurderende copingstrategier • Trusselsminimerende copingstrategier • Negativt vurderende copingstrategier • Effektive og ineffektive copingstrategier • Styrk din coping power

Introduktion til begreberne på stressagendaen sætter fokus på en række relevante temaer fra stressdebatten herunder hvad stress er, life-balance, ansvar, resilience og mental sundhed.

Bogen kan downloades via nedenstående link - de første 30 dage er GRATIS.


Indhold:

Forskellen på travlhed og stress • Kortvarig og langvarig stress • Stresssymptomer • Stressorer • Life-balance tankegangen • Arbejdsliv og privatliv • Personlighed og ressourcer • Occupational Health Psychology • Mental sundhed & Mentalt velvære • Resilience

Guide til strategisk stressforebyggelse retter opmærksomheden mod, hvad virksomheder rent faktisk kan gøre for at være attraktive arbejdspladser med produktive medarbejdere, der performer uden at det fører til mistrivsel eller stress. Her er styrkelse og mental sundhed i fokus, og der gives både konkrete værktøjer og inspiration. Den effektive stressforebyggelse eller sundhedsstrategi kræver indsatser på både det individuelle-, team- og det organisatoriske niveau samt inddragelse af medarbejderne med et ansvar.

Bogen kan downloades via nedenstående link - de første 30 dage er GRATIS.


Indhold:

Det to-delte ansvar • Strategisk stressforebyggelsesmodel • Forslag & inspiration til primære strategiske indsatser  • Forslag & inspiration til sekundære strategiske indsatser  • Forslag & inspiration til tertiære strategiske indsatser  • Design af de proaktive fokus

NORBYE

Horsemosevej 11, DK-4100 Ringsted

Telephone: 60537060 - E-mail: mail@norbye.dk

Cvr: 36329599


SKYPE: mariannedepaolinorbye

Linkedin: MarianneNorbyedePaoli / NORBYE

Facebook: NORBYE


Copyright (C) All Rights Reserved