Stress

NORBYE

PSYKOLOGISK PARTNER


STRESS

FÅ HJÆLP TIL AT GENFINDE BALANCEN

Jeg arbejder med både forebyggelse og  behandling af stress, og tilbyder hjælp til at genoprette balancen i hverdagen.


Stadig flere og flere undersøgelser viser, at  mange danskere dagligt oplever stresssymptomer og klager over, at de føler sig presset i hverdagen.

Stress har mange negative konsekvenser, og derfor er der også god grund til, at man tager mistrivsel og stresssymptomer alvorligt og søger hjælp i tide, da det har stor betydning for  den enkeltes sundhed og livskvalitet.


Mennesker er forskellige og reagerer også forskelligt på de samme belastninger og begivenheder, men ved bevidsthed om tankemønstre, ressourcer og adfærd er det muligt at regulere oplevelsen af stress.


Emnerne er individuelle, men   jeg beskæftiger mig typisk med problemstillinger relateret til følgende specialeområder:


  • Stressbehandling
  • Stressrelateret angst
  • Mistrivsel
  • Stressforebyggelse med fokus på at skabe sunde vaner


FORLØB

Sammen med dig afdækkes dine stress symptomer og din oplevelse af stress belastninger knyttet til dit privatliv og/eller arbejdsliv, og der arbejdes på,  at  du får reguleret belastningsniveauet og genfundet balancen i hverdagen. Du kommer til at lære dig selv og dine ressourcer bedre at kende, og motivation, selvværd samt selvtillid er væsentlige elementer, som inddrages som en del af forløbet.


Formålet er at sigte mod at øge selvindsigten og give dig bedre mentalt velvære og dermed øge din livsglæde.  Som udgangspunkt arbejder vi kun med nutiden, hvilket betyder, at  forhold fra  fortiden  derfor kun i begrænset omfang vil blive inddraget og kun i tilfælde af, at det kan bidrage konstruktivt til din stressregulering.


Som et led i dit stressforløb kan  Stressindikator  inddrages, da den er en god støtte i behandlingen, ligesom den også er anvendelig i forebyggelsesregi.  Stressindikator er den eneste videnskabeligt underbyggede stress-test i Danmark, og den bygger på R. Lazarus’  arbejde omkring stress, og fokuserer på stress udfra tre perspektiver: Det det biologiske/fysiologiske, det sociologiske og det psykologiske perspektiv. Jeg er certificeret til at anvende Stressindikator fraHogrefe Psykologisk Forlag.


Forløbet  skræddersyes til dig og din situation, men vil typisk indeholde   samtaler fordelt med intervaler over en længere periode. Mellem samtalerne kan der være små hjemmeopgaver af praktisk eller refleksiv karakter i forhold til at  øge din selvindsigt samt ændre adfærd.   Jeg giver dig løbende feedback for at sikre, at processen giver mening og  gør en positiv forskel for dig.


PRAKTISK INFORMATION & KONTAKT

Jeg tilbyder individuelle psykologiske samtaler.

Samtalerne tager udgangspunkt i dig og dine behov og hvor jeg giver dig et personligt rum med den nødvendige opmærksomhed og rådgivning i forhold til den situation, som du har brug for hjælp og vejledning til.


Samtalerne afholdes som udgangspunkt i dagtimerne i lokalerne på adressen: Horsemosevej 11 i Ringsted eller i form af online sessions via  live video eller telefonsessions.

NORBYE

Horsemosevej 11, DK-4100 Ringsted / Mobile: +45 6053 7060 / E-mail: mail@norbye.dk / Cvr: 36329599


SKYPE: mariannedepaolinorbye / Linkedin: MarianneNorbyedePaoli / Company Linkedin: NORBYE / Facebook: NORBYE

Copyright © All Rights Reserved