Forældre Samtaler Autisme

NORBYE

PSYKOLOGISK PARTNER


FORÆLDRE SAMTALER

TIL FORÆLDRE TIL BØRN MED AUTISME

Individuelle psykologiske samtaler til forældre til børn med autisme.


Når autismen træder ind i ens liv som pårørende til et barn eller ung med autisme, så ledsages denne ofte af en række følelser som eksempelvis skyld, frygt, vrede og sorg, og det kan være svært at forholde sig til disse emotionelle reaktioner samtidig med, at man har en hverdag, som pludselig ser anderledes ud.


Tanker og spørgsmål, som ofte melder sig, er:


 • Hvorfor er det sket for mit barn?
 • Kunne jeg have gjort noget anderledes?
 • Hvordan skal jeg håndtere det – og kan jeg?
 • Hvordan påvirker det mit og vores familieliv?
 • Hvordan  skal jeg håndtere manglende forståelse  i min familie?
 • Hvordan kommer mit barns fremtid til at se ud?

At være forældre til et barn med autisme stiller krav til, at du er i stand til på en sund måde at håndtere den kroniske stresstilstand, du befinder dig i, samtidig med at du skal være i stand til at reducere dit barns stressniveau.


Det er ikke ualmindeligt, at forældre til børn med autisme risikerer at få depression eller stress. Generelt set er stressniveauet i familier med børn med autisme højt, og derfor er det også vigtigt, at forældrene har de fornødne mentale værktøjer til at håndtere det kronisk forhøjede stressniveau.


AT HAVE ET BARN MED AUTISME KRÆVER, AT DU SELV HAR STYRKE!

Mit fokus er på styrkelse af den enkeltes selvindsigt i forhold til at kunne forbedre sin mentale velvære, herunder udvikling af sunde copingstrategier til at håndtere hverdagens følelsesmæssige belastninger.   


Jeg er selv mor til en ung med autisme og har dermed personlig erfaring med, hvordan autisme diagnosen kan påvirke én følelsesmæssigt samt hvilke stressende vanskeligheder i hverdagen og i familielivet, der ofte følger med, når man har autismen helt tæt inde på livet.


FORLØB

Samtalerne er velegnet både til de forældre, som har et barn, der er nydiagnosticeret og til de forældre, som har levet mange år med diagnosen tæt inde på livet. Gennem samtale  sættes fokus på din situation, dine tanker og følelser. Jeg hjælper dig med at lære dig selv og dine ressourcer bedre at kende, samt få skabt et overblik over, hvad du selv kan gøre med støtte fra mig:


 • Du kan få hjælp  til at lære at håndtere / cope med dine tanker og følelser i stedet for at lade dem overtage dit liv.


 • At gå igennem sorgstadierne og følgevirkninger er aldrig nemt, men ved at tillade dig selv at opleve dem og  proaktivt  tage del i processen, vil du du kunne komme bedre igennem disse.


 • Du kan få hjælp til at arbejde med dine tanker og følelser på en  struktureret måde, der kan danne en fornuftig ramme i din hverdag.


 • At vide hvad der sker med dig selv, giver dig en større følelse af kontrol og en større tillid til dine evner.


 • Du kan lære at reducere din egen oplevede stress i dagligdagen ved at skabe en større selvindsigt omkring egne stressressourcer samt med fokus på  effektivisering af dine coping strategier.


 • Du vil opleve en større forståelse af dig selv, accept og et større perspektiv at arbejde med.


Mange oplever, at Autisme bjerget ikke alene giver dem selv en god forståelse af de forskellige stadier og følgevirkninger, men også en større erkendelse og forståelse af, at ens ægtefælle, nærmeste familie, etc. måske ikke altid befinder sig på samme stadie som én selv - eller sagt med andre ord, at vedkommende "står og betragter bjerget fra en helt anden dal", end der hvor man selv er!


PRAKTISK INFORMATION & KONTAKT

Jeg tilbyder psykologiske samtaler til  individuelle eller  i form af par samtaler.

Samtalerne tager udgangspunkt i dig og dine behov og hvor jeg giver dig et personligt rum med den nødvendige opmærksomhed og rådgivning i forhold til den situation, som du har brug for hjælp og vejledning til.


Samtalerne afholdes som udgangspunkt i dagtimerne i lokalerne på adressen: Horsemosevej 11 i Ringsted elleri form af online sessions via  live video eller telefonsessions. Der er dog mulighed for fleksible tider ligesom der er mulighed for aftenkonsultation efter aftale.


AT HAVE ET BARN MED AUTISME ER HÅRDT ARBEJDE, MEN DET ER OGSÅ EN GAVE!AUTISME FOREDRAG & WORKSHOPS

For institutioner, foreninger, etc. afholder jeg både foredrag og workshops målrettet til forældre i forhold til håndtering af autismen tæt inde på livet. Formålet er at  sætte fokus på    netop den rolle, vi som forældre har  i forhold til dels at være i stand til at reducere vores barns stress niveau i hverdagen, men i lige så høj grad vores evne til at kunne mestre  og overleve et liv med konstante stressorer og stressbelastninger.

NORBYE

Horsemosevej 11, DK-4100 Ringsted / Mobile: +45 6053 7060 / E-mail: mail@norbye.dk / Cvr: 36329599


SKYPE: mariannedepaolinorbye / Linkedin: MarianneNorbyedePaoli / Company Linkedin: NORBYE / Facebook: NORBYE

Copyright © All Rights Reserved